Khắc phục lỗi error 0x0000011b khi kết nối máy in trong mạng lan

chia sẻ máy in lỗi 0x0000011b

Khắc phục lỗi error 0x0000011b khi kết nối máy in trong mạng LAN – Hiện tại bản Windows 10 đang gặp vấn đề là kết nối máy in trong mạng Lan đang gặp vấn đề. Trường hợp này gặp phải khi bản cập nhập Win 10 cho phần bảo mật bị lỗi. Khi bạn kết